Privacybeleid

Hieronder wordt omschreven hoe het Kerstcircus Etten-Leur dan wel ‘Kevin van Geet
Circusproducties’ omgaat met gegevens van personen, zoals bezoekers van webpagina’s van
het Kerstcircus Etten-Leur.  Het Kerstcircus Etten-Leur houdt zich vanzelfsprekend aan de
eisen die de Algemene Verordening van Gegevensbescherming in het kader van de
privacywetgeving stelt. In dit privacy bericht leggen wij uit waarom en hoe we u
persoonsgegevens verwerken.
Het Kerstcircus Etten-Leur is onderdeel van Kevin van Geet Circusproducties en betreft een
jaarlijks terugkerend familie-evenement in een prachtig tentencomplex in het Etten-Leurse
Brabantpark.
Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?
* ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
* u informatie te verschaffen over wijzigingen in programma, speelschema of aanvangstijden;
* onze dienstverlening te verbeteren;
* marktonderzoeken uit te voeren;
* onze webpagina’s te verbeteren en te beveiligen;

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de – hierboven
omschreven – doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Kerstcircus Etten-Leur verzamelt en registreert enkele gegevens. Wanneer u uw gegevens aan
ons verstrekt, stemt u in met de voorwaarden en regels zoals hier bepaald. Kerstcircus Etten-
Leur draagt zorg voor een zorgvuldige manier van verzameling en verwerken van uw
persoonsgegevens.
KerstCircus Etten-Leur gebruikt uw gegevens uitsluitend om contact op te nemen bij
onverhoopte wijziging in het speelschema, na deelname aan acties op social media of voor
analyse over uw bezoek aan ons circus.
Indien u niet in ons register vermeld wilt staan, neemt u dan via de contact-pagina contact met
ons op!

Beveiliging persoonsgegevens
Kerstcircus Etten-Leur doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Enkel de personen die namens directie bepaalde doelstelling-gerelateerde
handelingen dienen te verrichten, krijgen toegang tot het beveiligde systeem waarop de
gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is te voldoen aan doeleinden waarvoor uw gegevens worden bewaard.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
KerstCircus Etten-Leur zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van onze dienstverlening en of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, is een overeenkomst gesloten om een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te
garanderen. KerstCircus Etten-Leur zal zonder de benodigde toestemming/vergunning geen
persoonsgegevens afgeven aan partijen die niet vallen onder de Europese Economische
Ruimte (EER).

Cookies
Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen.
Sommige verstrekt u als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de achtergrond.
De persoonsgegevens die door ons automatisch worden verzameld middels cookies zijn:
gegevens over uw activiteiten op onze webpagina, IP-adres, de door u gebruikte
internetbrowser en het apparaat-type (smartphone, tablet, laptop). Deze gegevens analyseren
wij om onze website te beveiligen en te verbeteren.
Onze website bevat links naar andere websites. Voor de inhoud daarvan kunnen wij geen
verantwoording afleggen.

Wijzigingen Privacy Statement
KerstCircus Etten-Leur behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in dit Privacy Statement. De websitebezoekers en klanten van het circus worden bij
dezen aangeraden om regelmatig zelf dit privacy beleid te bestuderen ten aanzien van
wijzigingen.

Disclaimer

De beschreven of getoonde informatie op www.kerstcircus-ettenleur.nl, op onze gekoppelde
domeinnamen en op onze social mediakanalen is samengesteld uit verschillende interne en
externe bronnen.
KerstCircus Etten-Leur dan wel Kevin van Geet Circusproducties kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie.
Voor de internetpagina’s waar naar doorverwezen wordt, geldt de disclaimer van de
betreffende auteurs.
Het Kerstcircus Etten-Leur besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet
mogelijk houden van de inhoud van onze online publicaties op website of social media. Het is
desondanks mogelijk dat de bronnen waar naar wordt verwezen, zijn gewijzigd. Aan de
inhoud van onze  uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheden dan wel rechten of
plichten worden ontleend.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van informatie uit onze hierboven genoemde
communicatie uitingen kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

privacybeleid

Alle rechten voorbehouden
Kerstcircus Etten-Leur 2020

privacybeleid

Alle rechten voorbehouden Kerstcircus Etten-Leur 2020